Skip available courses

Available courses

Tečaj njemačkog jezika je podijeljen na razine A1 do B2 i razina se nakon dogovora, testiranja i prema već stečenim diplomama za položene razine, prilagođava polazniku

Ciljevi i ishodi kolegija -obrazovati pomoćnike u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju integriranim u redovni sustav odgoja i obrazovanja.

cilj-, naučiti osnove uzgoja povrća na otvorenom i zaštićenom prostoru

nastavne cijeline

Nastavne jedinice:

1.

Vrjednovanje obuhvaća sve aktivnosti koje se odnose na određivanje kvalitete programa.

Dopisno- konzultativna nastava je nastava na daljinu, jednako kao i e nastava.

Najveća razlika jzmeđu njih je način komuniciranja s polaznikom: e nastava-   elektronskim putem  

                                                                                                         dopisna nastava- pismima ( papirom)

Najviše vremena zahtijeva priprema kvalitetnih nastavnih materijala: e lekcija / nastavnih pisama 

Nastavna pisma su isprintane e lekcije.

Kolegij "Kako uspješno poučavati odrasle" ima za cilj potaknuti i motivirati nastavnike koji poučavaju odrasle na produbljivanje i stjecanje novih andragoških kompetencija.

U ovom kolegiju prikazat će se suvremeni načini poučavanja, metode i didaktički postupci u procesu poučavanja i učenja odraslih, što nastavnicima omogućava odmak od tradicionalnih ka interaktivnim metodama.

Odabir baznog ulja

Odabir eteričnih ulja 

Izrada pripravka 

Dermalna aplikacija

Ljekovito bilje u uzgoju

- pojam

- skupine ljekovitog bilja

- vrste i morfologija

- razmnožavanje uzgoj

- berba

- prerada

- tržište i marketing

ljekovito bilje u uzgoju

pojam ljekovito bilje

skupine ljek.bilja

vrste i morfologija ljekovit, bilja

razmnožavanje

uzgoj ljekovitog bilja

berba

prerada

tržište i marketing

Elektronička pošta (skraćeno e-pošta ili e-mail) je jedna od najvažnijih Internet usluga koja omogućava razmjenu poruka i dokumenata. E-mail nije javni servis, što znači da poruku vidi samo onaj kome je namijenjena. Za korištenje ove usluge potrebno je imati e-mail preglednik, e-mail adresu i e-mail adrese osoba kojima želite slati poruke. U ovom kolegiju naučit ćete kako koristiti besplatni servis za elektroničku poštu GMAIL kojeg možete koristiti za slanje i primanje elektroničke pošte s bilo kojeg mjesta na svijetu gdje imate pristup Internetu.

  • Prednosti i nedostaci

  • Sustavi za e-učenje

Na ovom kolegiju će se učiti osnove korištenja računala.